If you choose self-pickup, we will email you when your order is ready. We usually take 2 to 3 days to process your order. Thank you! ♥️

Akhbar dan Kuasa : Perkembangan Sistem Akhbar di Malaysia Sejak 1806

Akhbar dan Kuasa : Perkembangan Sistem Akhbar di Malaysia Sejak 1806
Penerbit :University Malaya Press

Tahun Terbitan : 2012

Halaman : 417 m/s

Penulis : Mohd. Safar Hasim

Akhbar dan Kuasa membincangkan tentang sistem akhbar di Malaysia, khususnya berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang mencakup tempoh hampir 200 tahun. Sebagaimana yang dibicarakan di dalam buku ini, akhbar bermula dengan kedatangan Inggeris ke Pulau Pinang. Penerbitan akhbar pertama The Prince Of Wales Island Gazette di Pulau Pinang berkait rapat dengan lahirnya peraturan dan undang-undang akhbar di negara ini. Peraturan dan undang-undang akhbar yang diperkenalkan di negara ini boleh disusur-galur di India, iaitu tempat bermulanya pengenalan peraturan dan undang-undang akhbar. 

Selain mengetengahkan asas kewujudan peraturan dan undang-undang, buku ini juga menyusur-galur perkembangan undang-undang akhbar dalam konteks kuasa-kuasa yang terlibat, iaitu kuasa-kuasa eksekutif, perundangan, kehakiman, akhbar dan rakyat. Konfigurasi kuasa-kuasa ini mencorakkan sistem akhbar bagi negara ini.  

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • RM30.00

Tags: Malaysia, Politics, Extremism and Education