For self-pickup, please wait until we email you when your order is ready — usually within 3 working days. ❤️

Student Union: Generasi Baharu Gerakan Mahasiswa

Student Union: Generasi Baharu Gerakan Mahasiswa

Penerbit : Ilhambooks

Halaman : 172m/s

Penulis : Zulkifli Hasan| Muhamad Amin Mubarak | Wan Harith Iskandar Wan Roslan | Idayu Mumtaz Iskandar


Antara persoalan-persoalan genting yang perlu dijawab adalah sama ada semangat penerokaan yang hilang dalam kalangan mahasiswa, intelektual dan ahli akademik akan kembali dan sama ada budaya "patuh" ini akan dipecahkan. Adakah aspek-aspek ini akan kemnali sama seperti hari-hari sebelum AUKU mencengkam dunia kampus yang mana sebelum ini syurga nilai intelektual dan keberanian ? Saya berharap, buku ini akan menutup jurang sedia ada, dan masyarakat mahasiswa khususnya akan memimpin ke hadapan dengan kematangan dan kebijaksanaan. 

PROF. EMERITUS TAN SRI DATO' DZULKIFLI ABDUL RAZAK

                         Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 


Buku ini menggabungkan idea-idea yang didapati menerusi rujukan dan pengalaman. Kandungan buku ini bukna hanya bersifat akademik menganalisa kajian-kajian dan amalan-amalan Kesatuan Pelajar sedia ada tetapi juga mengandungi pengalaman secara langsung penuh bermakna dalam merealisasikan hasrat penubuhan Kesatuan Pelajar. 

Buku ini diharapkan menjadikan rujukan kepada orang ramai khususnya para pengkaji gerakan mahasiswa Malaysia. Buku ini ditampilkan dengan penuh fakta, teori, falsafah, amalan, sejarah, analisa dan pemerhatian mengenai Kesatuan Pelajar di Malaysia mahupun di luar negara. 


Buku ini juga berkongsi pengalaman dan pemerhatian terhadap reaksi dan maklum balas pemegang taruh dan pihak berkepentingan mengenai usaha ke arah penubuhan Kesatuan Pelajar. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • Brand: ILHAMBooks
  • Product Code: 9789672007388
  • Availability: In Stock
  • RM35.00