Kemanusiaan Sastera by Azhar Ibrahim

Kemanusiaan Sastera by Azhar Ibrahim

Segala yang ingin berpaut waima pada rantingnya sahaja harus menyedari bahawa sastera selalu mempunyai dasar dan lingkungan di mana ia akan hadir dan memainkan peran untuk hidup dengan sendiri – kerana pertalian seperti itu membuatkannya tak jadi bergentayangan tanpa arah ; Kalau jatuh dalam keadaan seperti itu pula jawabnya akan tersembam tak disambut.


Azhar Ibrahim, Ph.D adalah Timbalan Ketua Jabatan di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Nasional Singapura (NUS). Beliau meraih ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana dari universiti yang sama dalam pengkhususan Pengajian Melayu, khasnya dalam bidang kesusasteraan Melayu klasik dan moden. Tumpuan kajian beliau adalah sosiologi sastera, teologi sosial, wacana kebudayaan, peradaban dan pemikiran Islam, serta minat dalam wacana literasi kritis dan pembangunan intelektual Melayu-Indonesia.

Beliau juga telah menerbitkan sebuah antologi Syair Kesaksian yang bertemakan kritik sosial. Antara buku beliau yang pernah terbit ialah: Historical Imagination and Cultural Responses to Colonialism and Nationalism: A Critical Malay(sian) Perspective (2017), Menyanggah Belenggu Kerancuan Fikiran Masakini (2016), Utopia Masyarakat Lambak (2015), Cendekiawan Melayu Penyuluh Emansipasi (2014), Bahasa dan Tantangan Intelektualisme (2014), Contemporary Islamic Discourse in the Malay-Indonesia World ( 2014) dan Narrating Presence: Awakening from Cultural Amnesia (2014).

Format
Author Azhar Ibrahim, PhD
Published 2018
Paperback Good

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • Brand: Obscura
  • Product Code: 9789671118788
  • Reward Points: 1
  • Availability: In Stock
  • RM25.00