For self-pickup, please wait until we email you when your order is ready — usually within 3 working days. ❤️

Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif

2-3 Days Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif

Penyelidikan melibatkan proses dan kaedah sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru dalam membantu mencari jalan penyelesaian menagani pemasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Buku Penulisan Tesis Kajian Kualitatif dan Kuantitatif ini sesuai digunakan oleh mereka yang terlibat secara lansung dengan penyelidikan sains sosial. Kandungannya boleh dijadikan panduan penting dalam penyediaan laporan penyelidikan yang lengkap. Buku ini mengandungi enam (6) bab yang membincangkan tentang proses tersusun dalam menjalankan penyelidikan iaitu (1) pendahuluan (2) Soratan Literatur (3) Metod Kajian Kualitatif (4) Metod Kajian Kuantitatif (5) Hasil Kajian dan Perbincangan (6) Kesimpulan, Implikasi dan Cadangan. Buku ini ditulis secara terperinci mengikut penyediaan laporan penyelidikan yang jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami bagi membolehkan pembaca melaksanakan penyelidikan dengan teratur dan bersistematik.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha

Stock Status

You can assign custom blocks with custom messages on Out of Stock products only.

  • Brand: Penerbit UKM
  • Product Code: 9789674129323
  • Availability: 2-3 Days
  • RM30.00

Tags: RAHSIA KEJAYAAN MENULIS JURNAL BERIMPAK TINGGI BUKU DAN TESIS