Suara Minangkabau : Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah di Sumantera Barat 1900-1941

Suara Minangkabau : Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah di Sumantera Barat 1900-1941

Penerbit :University Malaya Press

Tahun Terbitan : 2012

Halaman : 269 m/s

Penulis : Ahmat Adam 

Sejarah pertumbuhan akhbar dan majalah di Sumatera Barat sejak penghujung abad ke-19 hanya boleh difahami jika dilihat dalam konteks sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Selain bertujuan untuk merubah cara berfikir rakyat, pers Minangkabau juga mempunyai matlamat yang bersifat komersial. Buku ini membincangkan peranan surat khabar dan "surat berkala" di Minangkabau sebelum pecah Perang Dunia Kedua, dengan meletakkan dalam konteks masyarakat Minangkabau gigih hendak mencapai 'kemajuan' sekular dan keagamaan. Melalui buku ini, pengarang cuba menunjukkan betapa persaingan antara puak yang berlainan pandangan, baik dari segi politik, agama, mahupun adat, telah termanifestasi di dalam surat khabar dan majalah yang membawakan aliran berbeza-beza, tetapi mengaku ingin membawa kemajuan kepada Minangkabau 

Prof. Emeritus Dr. Ahmat Adam adalah bekas Felo Penyelidik Kanan di Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Kini berada di Oxford Centre for Islamic Studies, sebagai Visiting Fellow. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • RM48.00

Tags: Malaysia, Politics, Extremism and Education