Warisan Hadis Ulama Nusantara

Warisan Hadis Ulama Nusantara

Buku ini adalah sebuah karya yang memuatkan makalah yang mengupas sumbangan ulama dalam pengajian dan perkembangan ilmu hadis di Nusantara menerusi kajian terhadap sebahagian kitab mereka. Pengkaryaan dalam bidang hadis secara khusus di Nusantara dapat dikesan seawal abad ke-17M hingga 20M. Kebanyakan karya yang dihasilkan pada peringkat ini lebih tertumpu kepada pengumpulan hadis secara umum, terjemahan ke dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi dan huraian ringkas kepada maksud hadis. Karya hadis ini juga tidak terbatas kepada hadis sahih sahaja, bahkan turut mengandungi hadis da'if athar para Sahabat r.a dan tabi'in. Sebahagian karya ini yang lain menumpukan kepada aspek fiqh yang diperoleh daripada hadis ulama. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • Brand: Penerbit UKM
  • Product Code: 9789674120238
  • Availability: In Stock
  • RM35.00

Tags: PENYELEWENGAN JEMAAH AL-ARQAM DAN USAHA PEMURNIANNYA, METODOLOGI PENYELIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, ULAMA BESAR DARI PATANI BY AHMAD FATHY AL-PATANI ​