All Products

Show:
Sort By:
Sadjarah Riouw Lingga dan Daerah Taaloqnya New

Sadjarah Riouw Lingga dan Daerah Taaloqnya

Sadjarah Riouw Lingga dan Daerah Taaloqnya menceritakankan sejarah keluarga Upu Daeng lima bersaudar..

RM75.00
Ulama dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah New

Ulama dan Perkembangan Islam di Sarawak dan Sabah

​Penulisan dan kajian mengenai Islam di Serawak dan Sabah masih belum banyak diketengahkan kepada ma..

RM45.00
Kaedah Penyelidikan Sosial daripada Perspektif Islam New

Kaedah Penyelidikan Sosial daripada Perspektif Islam

Penyelidikan adalah untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan, penguasaan dan kemahiran dalam kaedah ..

RM25.00
Shahnon Ahmad : Islam, Power dan Gender New

Shahnon Ahmad : Islam, Power dan Gender

Contemporary literary criticsm places an emphasis not on literary devices and single close readings ..

RM25.00
 Konfrontasi Malaysia Indonesia New

Konfrontasi Malaysia Indonesia

​Konfrontasi Malaysia-Indonesia terjadi ekoran daripada persetujuan Tunku dengan MacMillan untuk men..

RM40.00
Sosiobudaya dalam Filem Melayu Klasik New

Sosiobudaya dalam Filem Melayu Klasik

Buku ini tentang perkembangan filem Melayu klasik atau filem hitam putih. Suatu ketika dahulu filem ..

RM100.00
Dunia Peribumi dan Alam Sekitar : Langkah ke Hadapan New

Dunia Peribumi dan Alam Sekitar : Langkah ke Hadapan

Dalam konteks dunia moden, kaitan antara dunia peribumi dan alam sekitar amat rapat, sebab pembangun..

RM20.00
Pemerkasaan B40: Kesejahteraan Strategi dan Implikasi Sosioekonomi New

Pemerkasaan B40: Kesejahteraan Strategi dan Implikasi Sosioekonomi

Hasil kajian penyelidikan Pmerkasaan B40 secara 360 darjah (DCP-2017-016) berkaitan pemerkasaan golo..

RM55.00
Kanon Melayu by Norazimah Zakaria New

Kanon Melayu by Norazimah Zakaria

Kanon merujuk kepada teks Sejarah Melayu yang dianggap sebagai model kepada penulisan genre annal at..

RM35.00
 Pembangunan Pendidikan Orang Asli Di Malaysia New

Pembangunan Pendidikan Orang Asli Di Malaysia

Buku ini adalah tentang pembangunan pendidikan Orang Asli di Malaysia secara ilmiah dan komprehensif..

RM35.00

Warisan Hadis Ulama Nusantara

Buku ini adalah sebuah karya yang memuatkan makalah yang mengupas sumbangan ulama dalam pengajian da..

RM35.00

Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam

Kehidupan seharian individu terlibat dengan penyelidikan sama ada secara langsung atau sebaliknya. M..

RM25.00

Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif

Penyelidikan melibatkan proses dan kaedah sistematik untuk memperoleh pengetahuan baru dalam membant..

RM30.00

Southeast Asian Middle Class

Modernisation theory has it that as a country  undergoes modernisation and as the middle class ..

RM30.00

GAGASAN Bangsa Malayan yang BERSATU 1945-1957

Buku ini menganalisiskan dasar British selepas Perang Dunia Kedua dalam usahanya mewujudkan gagasan ..

RM35.00

Penglibatan Wanita Dalam Pilihan Raya

Buku ini melakarkan penglibatan wanita dalam pilihan raya yang memberi sumbangan besar dalam memanta..

RM35.00

Tokoh dan Akhbar Melayu: Penebus Peminggiran Melayu

​​Buku ini menukilkan kisah tokoh wartawan yang memainkan peranan sebagai penebus peminggiran Melayu..

RM20.00

Islam Dalam Sejarah & Kebudayaan Melayu

​Suatu Mukaddimah mengenai Peranan Islam dalam Peradaban Sejarah Melayu - Indonesia, dan kesannya da..

RM20.00

Islam Feminisme Barat Dan Sastera Melayu

Buku ini menjurus kepada persoalan yang sering mendapat perhatian dalam medan kesusasteraan iaitu wa..

RM35.00

Pengenalan Tokoh-tokoh dan Kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara

Buku yang membincangkan tentang tokoh-tokoh dan juga metod tafsir ulama Melayu Nusantara agak terhad..

RM40.00

BIOGRAFI AMINUDDIN BAKI : ARKITEK PENDIDIKAN NEGARA

Aminudin bin Baki adalah seorang insan yang cukup istimewa dalam kalangan warga pendidik di Malaysia..

RM35.00

Sejarah & Sosioekonomi Wanita Melayu Kedah 1881-1940

Wanita bangsawan seperti Wan Masheran, Wan Hajar, dan Wan Fatimah mempunyai pengaruh dalam politik n..

RM45.00

Resisting Colonialist Discourse

One woman’s escape from Eurocentrism.Embedded in the Eurocentric view of the world is a set of endor..

RM25.00

Penyelewengan Jemaah Al-Arqam dan Usaha Pemurniannya

Al-Arqam yang ditubuhkan oleh Ashaari itu sebenarnya bermula dengan tujuan yang baik untuk Islam. Ia..

RM40.00

Memoir Hamzah Hussin : Dari Keris Filem Ke Studio Merdeka

Hamzah Hussin, lebih mesra dengan panggilan Pak Hamzah ketika hayatnya, merupakan salah seorang dari..

RM17.50

Bahasa Melayu Bahasa Universal

Kajian ke atas bahasa Melayu yang disajikan dalam buku ini mencakupi tiga isu penting. Isu tersebut ..

RM25.00

Gerakan Kiri Melayu Dalam Perjuangan Kemerdekaan

Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, gerakan nasionalisme Melayu terbahagi kepada aliran kir..

RM35.00

Rahsia Kejayaan Menulis Jurnal Berimpak Tinggi Buku dan Tesis

Sebanyak 60 rahsia kejayaan menulis manuskrip untuk jurnal berimpak tinggi, buku dan tesis didedahka..

RM35.00

Ulama Besar Dari Patani by Ahmad Fathy Al-Patani ​

Negeri Patani termasuk antara beberapa buah negeri di Semenanjung Melayu yang melahirkan ramai para ..

RM40.00

Jejak Keteladanan Soekarno by Sapto M. Wardoyo

Hidup Soekarno tidak hanya di isi dengan gelora api belaka. Siapa sangka, tatkala dirinya tengah me..

RM23.00

Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 7, Kisah-kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan

Rosihan Anwar kembali berkisah tentang zaman revolusi kemerdekaan 1945-1949. Sebagai seorang wartawa..

RM38.00

Jejak Soekarno Di Bandung (1921-1934)

Pelajaran politik pertama didapat Soekarno di Surabaya, dari gurunya H.O.S. Tjokroaminoto. Namun, “k..

RM25.00

Membangun Dunia Kembali (Dahsyatnya Orasi Bung karno di Depan Para Pemimpin Dunia) - Ir. Sukarno

Pada tahun 1955 dunia terbelah menjadi dua, yaitu Blok Barat yang dipimpin Dwight Eisenhower (Amerik..

RM16.00

Pramoedya Ananta Toer; Politik dan Sastra (Kajian Politik Jawa dalam Novel Arok Dedes dan Arus Balik)

“…dengan terbitnya buku ini, telah dibuktikan kepada kita bahwa dia adalah seorang pemberani (dalam ..

RM35.00

Pram Dalam Bubu - Soesilo Toer

Pram dalam Bubu yang sedang pembaca pegang ini adalah buku ketiga dari pentalogi yang ditulis Soesil..

RM35.00

Pram Dalam Kelambu - Soesilo Toer

Pram dalam Kelambu merupakan bagian kedua dalam usaha menelusuri kehidupan pengarang radikal Pramoed..

RM25.00
Imajinasi Pengarang vs Kebebalan Kuasa | Webinar -0%

Imajinasi Pengarang vs Kebebalan Kuasa | Webinar

Webinar bersama pengarang Indonesia Okky Madasari dan pensyarah Pengajian Melayu Dr Azhar Ibrahim (m..

RM10.00 RM10.00

Cheng Ho (Muslim TiongHoa) : Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara

Banyak orang yang tidak mengenal Cheng Ho daripada yang mengenal Cheng Ho. Catatan perjalanan muhiba..

RM38.00

Marginalisasi dan Keberadaban Masyarakat - Catur Wahyudi

Buku ini mengungkap konsep non-mainstream mengenai kemampuan survival dari sebua..

RM32.00

Memungut Remah-remah Kehidupan - Jannus T.H. Siahaan

Verba Volant, scripta manent. Karena biasa menyuguhkan berita verbal plus visual dengan bantuan..

RM32.00

Teori & Praktek: Memperoleh Kembali Kenyataan Supaya Memperoleh Masa Depan

Buku ini dibagi dalam empat bagian, yaitu pengantar, dua bab, dan penutup. Dalam pengantar telah dit..

RM23.00

Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender

Kelompok Kerja Convention Watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai misi menncapai kesetaraa..

RM24.00

Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda

Secara keseluruhan, buku ini menganalisis citra kaum perempuan pada zaman Hindia Belanda melalui nov..

RM20.00

Manusia Indonesia - Mochtar Lubis

Pidato kebudayaan Mochtar Lubis (1977) di Taman Ismail Marzuki (TIM) diterbitkan menjadi buku berjud..

RM19.00

Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930

Inilah buku yang membahas bagaimana perubahan sosial dan politik Kota Yogyakarta dari masa ke masa. ..

RM22.00

Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad Ke-19

Buku ini membahas mengenai penggunaan bahasa Sunda pada zaman penjajahan Belanda.Buku ini menguak ba..

RM38.00

Teosofi, Nasionalisme & Elite Modern Indonesia

Buku ini membahas hubungan perkembangan gerakan teosofi dengan kesadaran nasionalisme bumiputra.Gera..

RM33.00

MELINTASI DUA JAMAN : KENANGAN TENTANG INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN - ELIEN UTRECHT

Otobiografi yang dapat digolongkan dalam genre kenang-kenangan tentang Hindia yang sangat bermutu, k..

RM22.00

Kembara Bahari: Esei Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lapian

Penerbit : Komunitas Bambu Halaman : 410 halamanPenulis : Adrian B. LapianKumpulan tulisan..

RM32.00

Anatomi Cinta: Risalah Jalan Cinta, Arti Cinta & Kekuatan Cinta

Ini adalah buku biografi Airlangga, raja di Jawa abad XI yang bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri L..

RM35.00

LEMBAH KEKAL (Eeuwige Vallei) - Sitor Situmorang

Sitor situmorang, penyair utama Indonesia kelahiran Tanah Batak 2 Oktober 1924. Sejak sekolah dasar ..

RM25.00

Ibuisme Negara: Kontruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru – Julia Suryakusuma

Sepanjang sejarah, negara lazim memanipulasi secara bergantian paham perempuan sebagai isteri atau i..

RM40.00

Dalem Tawanan Djepang: Boekit Duri-Serang-Cimahi. Penoetoeran Pengidoepan Interneeran Pada Djeman Pendoedoekan Djepang

Buku ini adalah catatan sejarah seorang Nio Joe Lan selama berada dalam tawanan Jepang. Sangat telit..

RM25.00

Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740

Penerbit : Komunitas BambuHalaman : 146 halaman Penulis : Johannes Theodorus VermeulenBuku..

RM20.00

Mahasiswa, Nasionalisme & Penjara: Perhimpunan Indonesia 1923-1928

Penerbit : Komunitas Bambu Halaman : 284 halaman Penulis : John InglesonBuku Perhimpu..

RM38.00

Keselarasan & Kejanggalan: Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX

Penerbit : Komunitas BambuHalaman : 264 halamanPenulis : Savitri SchererBuku ini telah menjadi ..

RM35.00

Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810

Penerbit : Komunitas BambuHalaman : Muridan WidjojoPenulis : 388 halaman Buku ini mengangk..

RM55.00

Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi

Penerbit : Komunitas Bambu Halaman : ++266 halaman Penulis : Djoko SoekimanApa jadin..

RM32.00

BUKU SEJARAH SAMURAI : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

Penerbit : Komunitas Bambu     Halaman : 300++Penulis : H. Paul Varley..

RM23.00

Soeharto Di Bawah Militerisme Jepang – David Jenkins

Penerbit : Komunitas Bambu Halaman : 252 halamanPenulis : David JenkinsSejarah masa muda S..

RM26.00

Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa XI

Ini adalah buku biografi Airlangga, raja di Jawa abad XI yang bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri L..

RM32.00

Kematian D.N. Aidit dan Kehancuran PKI – Peter Kasenda

Aidit dan Partai Komunis Indonesia lekat dalam kebesaran sejarah yang kelam. Kemunculan Aidit dalam ..

RM38.00

KAPITALISME KASINO by Susan Strange

Susan Strange dianggap merintis analisa politik mengenai pasar finansial global kontemporer. Ia meny..

RM30.00

Belajar Memahami Ham by Zeffry Alkatiri

Buku ini menjelaskan dengan begitu jernih apa-apa yang terkait dengan Hak Asasi Manusia karena Konse..

RM20.00

Batavia Awal Abad 20 by H.C.C. Clockener Brousson

Di buku ini Batavia dikupas dengan imajinatif, jenaka, naif, namun kadang menyentuh, tema-tema disus..

RM25.00

Cerita Dari Gedung Arca Edisi 2018

Buku ini merekam perjalanan sejarah Gedung Arca, nama julukan Museum Nasional Jakarta yang pernah po..

RM20.00

Keadaan Jakarta Tempo Doeloe: Sebuah Kenangan 1882–1959

Ini adalah catatan kesaksian seorang Tionghoa peranakan mengenai kehidupan yang dijalani dan dirasak..

RM15.00

Profil Etnik Jakarta by Lance Castles

Di antara berbagai karya ilmiah sejarah kota Jakarta karya Lance Castles ini berposisi istimewa. Art..

RM18.00

Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949

Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta adalah kajian mendalam pertama mengenai salah satu milisi ra..

RM32.00

Manifesto Partai Komunis - Karl Marx dan Friedrich Engels

Manifesto Partai Komunis Penulis : Karl Marx dan Friedrich Engels Penerbit : Ultimus, Bandung Ce..

RM19.00

Tanah Merah Yang Merah: Sebuah Catatan Sejarah by Koesalah Soebagyo Toer

KEKALAHAN selalu mendatangkan kritik, sebaliknya kemenangan mendatangkan pujian. Tidak mengherankan ..

RM23.00

Soekarno Biografi Politik by Prof. Dr. Kapitsa M.S. dan Dr. Maletin N.P.

Buku Prof. Dr. Kapitsa M.S. dan Dr. Maletin N.P. adalah sebuah langkah pertama dalam literatur Sovie..

RM35.00

Bertahan Hidup di Pulau Buru by Mars Noersmono

Mars Noersmono pada bulan Oktober 1965 dijemput Kodim Jakarta, ditahan di RTC Salemba selama hampir ..

RM33.00

Cahaya Mata Sang Pewaris : Kisah Nyata Anak-Cucu Korban Tragedi '65

Buku ini merupakan salah satu pelopor penting dalam rentetan studi yang membahas bagaimana kekerasan..

RM30.00

Pembuangan Pulau Buru: Dari Barter ke Hukum Pasar

Buku Pembuangan Pulau Buru ini merupakan bagian kedua dari memoar penulis selama menjadi tapol rezim..

RM30.00

Laporan Akhir : Pengadilan Rakyat Internasional 1965

Cetakan kedua ini memuat Laporan Akhir panel hakim Pengadilan Rakyat Internasional 1965 tentang Keja..

RM20.00

Saya Seorang Revolusioner – Memoar Rewang

Buku ini selain berisikan riwayat perjalanan hidup, ada yang kiranya lebih penting lagi, yaitu semac..

RM25.00

Mewartakan Agama : Panduan Peliputan Terbaik

Munculnya fenomena Negara Islam Irak dan Syiria (NIIS) di Timur Tengah, kekerasan terhadap etnis Roh..

RM40.00

Hukum : Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka

Dalam buku ini Bastiat memang keras sekali menyerang sosialisme (di samping proteksionisme dan komun..

RM30.00

UMAT BERGERAK: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki

Buku Julie Chernov Hwang ini adalah salah satu dari sedikit karya serius yang ada, yang membicarakan..

RM35.00

Menolak Menyerah : Menyingkap Tabir Keluarga Aidit

D.N. Aidit bukan saja selembar nama. Ia sosok yang memiliki keluarga dan sanak saudara. Perburuan at..

RM19.00

PKI KORBAN PERANG DINGIN ; Sejarah Peristiwa Madiun 1948

Selama ini terus menerus diuar-uarkan bahwa PKI memberontak di Madiun. Dituduh mengguingkan negara R..

RM19.00

Minggir! Waktuanya Gerakan Muda Memimpin

Kamu harusnya baca buku ini, jika mau tahu bagaimana pintarnya anak muda zaman dulu. Sensasi tulisan..

RM23.00

Belanja Sampai Mati by Alissa Quart

Tiap tahun miliaran dolar digelontorkan korporasi untuk mempengaruhi pola konsumsi. Dengan lihai mer..

RM20.00

Lenin: Teori dan Praktek Revolusioner

Hidupnya didedikasikan untuk perjuangan revolusioner. Dijadikannya teori Marxis sebagai kekuatan pra..

RM23.00

Materialisme Dialektis : Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer

Filsafat kontemporer tengah dilanda krisis. Hegemoni pascamodernisme selama nyaris setengah abad kia..

RM35.00

Analisa Ekologi Kritis by David Goldblatt

Buku ini diawali dengan paparan mengenai kontribusi oleh teori sosial klasik terhadap analisa lingku..

RM35.00

KARL MARX : Membongkar Akar Krisis Global

Kembali kapitalisme dihantam krisis global. Tak dapat disangkal lagi, krisis sudah menjadi kronis da..

RM26.00

Gerakan Sosial Baru – Rajendra Singh

Fokus utama buku ini adalah gerakan-gerakan sosial, konflik-konflik,dan tindakan-tindakan kolektif. ..

RM30.00

Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga

Politik lokal di pedesaan Dunia Ketiga telah dan masih terus dipengaruhi, ditentukan, dan tidak jara..

RM30.00

Menempuh Jalan Revolusi : Catatan harian seorang gerilyawan by Nestor Paz

Catatan harian ini bukan sekedar dokumen revolusioner yang berhubungan dengan perjuangan senjata. Ca..

RM12.00

Teori Pergerakan Sosial by Robert Mirsel

Buku ini menarik dari berbagai sisi. Yang pertama-tama buku ini ditulis dalam konteks bagaimana perg..

RM23.00

Meruntuhkan Paham Sesat Kebangsaan: Pokok-Pokok Pikiran Lenin dan Stalin

Bagaimana sebuah bangsa dibentuk? Lenin dan Stalin yang berada dalam garis politik kiri tentu memili..

RM23.00

Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-pokok Pikiran Tan Malaka

Gagasannya tentang negara masih relevan hingga sekarang ini. Cetusannya tentang revolusi membuat kit..

RM23.00

Rantai Kapitalisme Global: Reorganisasi Fundamental Rantai Pasokan Global

Studi tentang perdagangan bebas jarang memahami perubahan paradigma dan reorganisasi di tingkatan pr..

RM18.00

Manipulasi Kebijakan Pendidikan

Telah lama kebijakan pendidikan jadi sasaran kritik. Dari sisi visi hingga implementasi banyak berlu..

RM28.00

Melawan dengan Teks by M. Yudhie Haryono

Bahasa politik menguatkan perlawanan kelompok-kelompok Islam yang semakin sporadis terhadap AS. Di I..

RM28.00

Feminisme untuk Pemula by Marisa Rueda, Marta Rodriguez, Susan Alice Watkins

Bagi beberapa orang, kata “feminisme” menggambarkan hantu menakutkan mengenai persaingan gender, “pe..

RM23.00

Waktunya Tan Malaka Memimpin! by Eko Prasetyo

Apakah kita tidak kecewa dengan kualitas pemimpin hari ini? Figur yang tak membuat kita bangga sekal..

RM18.00

Anarki Kapitalisme by Andre Gorz

Inilah buku yang membuat Anda merasa bersalah karena turut menikmati kemewahan kapitalisme. Penulis ..

RM25.00