Politik dan Demokrasi

Politik dan Demokrasi
Author/Editor: Sheikh Dr.Racid Ghannouchi
New Pb102 pp.
Subjects: Politics, Religion
Condition: Good
Publisher: Institut Darul Ehsan
Published: 2016
Probably First Edition
First Published: 2016
Buku ini menghimpunkan sejumlah makalah pemikiran politik Islam karangan Ghannouchi ini pada tahun-tahun yang berbeza. Pemilihan tajuk dan topik oleh penterjemah dilakukan setelahmelihat kepada konteks perbahasan pemikiran politik Islam kontemperor yang berlangsung di tanah air kita Malaysia.

Antara topik yang dibahaskan dalam buku terjemahan ini ialah pemikiran Islam berkaitan demokrasi, konsep kewarganegaraan, kepelbagaian, persoalan tajdid dan gerakan keislaman, negara sekular, kebebasand alam Islam dan beberapa persoalan lagi.
Apa yang menarik buku ini turut memuatkan satu esei berkaitan pandangan Ghannouchi berhubung pemikiran dua tokoh besar iaitu Malik bin Nabidan Sayyid Qutb.

Ia merupakan perkongsian pengalaman dan pengamatan keintelektualan oleh Ghannouchi berhubung dua tokoh ini.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • Brand: Institut Darul Ehsan
  • Product Code: 9789671406946 – Politik dan Demokrasi
  • Availability: In Stock
  • RM22.00

Tags: Politics, Religion, Sheikh Dr.Racid Ghannouchi