Politikal Islam Dan Persimpangan Masa Depan

-25% Politikal Islam Dan Persimpangan Masa Depan
Author/Editor: Muhamad Razak Idris
New Pb189 pp.
Subjects: Politics, Religion
Condition: Good
Publisher: Ilham Books
Published: 2016
Politikal Islam bukan sebuah pemikiran pengasingan dan gerakan idea yang wujud dalam ruang berfikir atau alam rohaniahnya yang khusus yang tidak dapat dikesan di dunia yang berbentuk empirikal hari ini. Gagasan idea, pemikiran dan amalan politikal Islam atau pergerakan Islam ini dapat dikenalpasti, dianalisa dan dibandingkan kerana ia adalah sebuah fenomena yang amat dekat dengan kegiatan dan amalan kehidupan masyarakat seharian yang berusaha untuk mengemukakan pelbagai penyelesaian dan jalan keluar terhadap segala persoalan, cabaran dan hambatan keduniaan masa kini.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
  • Brand: ILHAMBooks
  • Product Code: 9789671390764 – Politikal Islam Dan Persimpangan Masa Depa
  • Availability: In Stock
This Offer Expires In:
  • RM25.00
  • RM18.75

Tags: Muhamad Razak Idris, Politics, Religion