Membina Kesatuan Bangsa: Kerukunan Hidup Bersama Dalam Budaya Damai

-25% Membina Kesatuan Bangsa: Kerukunan Hidup Bersama Dalam Budaya Damai

Hidup bersama dalam budaya damai merupakan tunjang kepada keharmonian kaum dalam masyarakat yang plural seperti Malaysia.Namun begitu setelah Iebih enam puluh dua tahun kita merdeka, kita masih belum mampu membebaskan masyarakat kita daripada gejala rasisme dan perkauman sempit.


Islam telah meletakkan prinsip yang jelas sebagai pembinaan masyarakat yang sejahtera iaitu prinsip hidup bersama dalam budaya damai. Prinsip ini mampu menyediakan kerangka bag, menampung keragaman yang wujud dalam masyarakat termasuk kepelbagaian agama, bangsa dan budaya.


Ketegasan Islam dalam mendukung konsep dan prinsip kesatuan manusia sejagat, kebebasan beragama, keadilan dan pemeliharaan hak insan perlu digarap bersama naratif kegemilangan masa lalu yang telah membuktikan kejayaannya dalam membina kerukunan hidup masyarakat berbilang kaum dan agama.

Format
Author Siddiq Fadzil
Cover Paperback
Pages 21
Published 2019

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
This Offer Expires In:
  • RM15.00
  • RM11.25
  • Price in reward points: 15

Tags: Siddiq Fadzil, Bangsa, Islam, Malaysia